Financial close Zonnegilde en Energiefonds Overijssel

In navolging op de overeenkomst die voor eind vorig jaar is gesloten, is vandaag (9 maart 2016) de uiteindelijke handtekening gezet onder deze overeenkomst.

De portefeuille bevat bij de start van de samenwerking  12 middelgrote zon-PV installaties met een totaal vermogen van ca. 10 MWp., waarvoor de SDE beschikkingen zijn afgegeven en de klantcontracten in een vergevorderd stadium zijn. De verwachte duurzame energieopwekking van deze projecten is ca. 9 miljoen kWh. per jaar. Dit komt overeen met het verbruik van ca. 2.500 huishoudens.

Dakeigenaren ontzorgd
De gekozen structuur is uniek. Dakeigenaren worden niet alleen bij de gehele realisatie en exploitatie ontzorgd, maar kunnen via een coöperatie ook investeren in de verduurzaming van hun gebouw.

Toekomstverwachting
Zonnegilde en EFO willen in de toekomst nog meer Zon-PV projecten realiseren. Andere vermogensverschaffers hebben interesse getoond om hierin te participeren. In totaal kreeg Zonnegilde voor de Overijsselse projecten 85 SDE beschikkingen met een investeringsvolume van ruim € 70 miljoen.

Zonnegilde
Zonnegilde B.V. is een specialist op het gebied van advies en realisatie van zon-PV projecten voor zakelijke eindgebruikers.

Energiefonds Overijssel

Energiefonds Overijssel financiert projecten op het gebied van energiebesparing en productie van nieuwe energie. Niet op de traditionele manier met subsidies, maar door participaties, leningen en garanties. Zo draagt Energiefonds Overijssel bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap en innovatie. En aan de ambitie van Overijssel: 20%. nieuwe energie in 2023.

Bron: www.zonnegilde.

Bekijk ook